Om virksomheden
Nyheder
Pressemeddelelser
Excovery 2.1 – Holder forbindelsen ved lige

Sunday, November 30, 2008


Ved introduktionen af Excovery 2.0 var en af nyhederne et nyt kommunikationssystem, som gjorde Excovery i stand til at genetablere forbindelsen til Excovery backup serveren, hvis Excovery mistede forbindelsen. Kommunikationssystemet har som sådan fungeret fint, men der har været en lille uhensigtsmæssige detalje ved systemet, nemlig at systemet kun forsøgte at genetablere forbindelsen en enkelt gang, når forbindelsen forsvandt og derefter viste en fejlbesked til brugeren. Denne detalje gjorde betydningen af genetableringsfunktionen minimal, da et udfald på et trådløst netværk eller en internetforbindelse typisk vil vare et stykke tid, og dermed først fungere igen længe efter Excovery har lukket ned.

Dette retter vi op på med Excovery 2.1. Excovery 2.1 bygger på det samme kommunikationssystem, som blev introduceret i Excovery 2.0. I version 2.1 er kommunikationssystemets fejlhåndtering blevet forbedret betydeligt, hvilket betyder at systemet er blevet bedre til at håndtere problemer med forbindelsen til Excovery serveren.

Hvis internetforbindelsen går ned samtidig med, at Excovery 2.1 kører, vil Excovery klienten automatisk registrere, at den ikke længere har kontakt med Excovery serveren. Når dette sker vil Excovery automatisk gå i venteposition og jævnligt forsøge at genetablere forbindelsen til serveren. Hvis det lykkes at genetablere forbindelsen vil Excovery genoptage opdateringen af din sikkerhedskopi eller gendannelsen af dine filer. Hvis det ikke lykkes for Excovery at genetablere forbindelsen, vil Excovery gå tilbage i ventepositionen. På denne måde vil tabet af forbindelsen til Excovery serveren fremover aldrig resultere i en fejlbesked til brugeren.

At Excovery er i stand til automatisk at genetablere forbindelsen til serveren giver en række fordele for dig som bruger, da du ikke længere behøver at tænke på om Excovery hele tiden har forbindelse til internettet. Du behøver ikke længere at holde øje med om Excovery har tabt forbindelsen, hvis du f.eks. har en ustabil internetforbindelse, eller hvis du anvender et trådløst netværk med dårlig forbindelse. Du kan genstarte din router eller flytte dit netværkskabel til en anden port i en switch uden at få problemer med Excovery. Ligeledes er det med genetableringssystemet muligt at sætte din bærbare computer i standby tilstand selv om Excovery kører. Når computeren bliver vækket igen vil Excovery automatisk forsætte, hvor den var kommet til.

Genetableringssystemet virker både når Excovery startes manuelt og når Excovery startes for at udføre en automatiske sikkerhedskopiering. Bruges standard indstillingerne er der dog den forskel på de to tilstande, at når Excovery laver en automatisk opdatering så vil den kun forsøge at genetablere forbindelsen 60 gange. Dette er gjort for at den automatiske opdatering ikke skal blive ved med at kører i baggrunden, hvis internetforbindelsen ikke bliver genetableret. Ved standard indstillingerne vil Excovery forsøge at genetablere forbindelsen til Excovery serveren hvert 10 sekund, hvilket i praksis vil betyde at den automatiske opdatering vil lukke ned efter ca. 10 min. uden internetforbindelse.

Udover det opdaterede kommunikationssystem, indeholder Excovery 2.1 en række mindre forbedringer og fejlrettelser. Blandt fejlrettelserne er en række vigtige rettelser af fejl som tilsammen kunne resultere i at alle filerne i en sikkerhedskopi blev slettet fra serveren.

Excovery 2.1 kan hentes enten via hjemmesiden, eller via den automatisk opdaterings funktion som er indbygget i Excovery.Gå til nyhedsoversigten