Om virksomheden
Nyheder
Pressemeddelelser
Excovery 2.07

Monday, October 29, 2007


I løbet af de sidste par måneder har vi fundet en række fejl i Excovery programmet. Fejlene har været små og af mindre karakter, hvilket har betydet, at vi ikke har fundet det nødvendigt at udsende opdateringer til Excovery for at rette fejlene.

Dette var situationen indtil for et par uger siden, hvor vi fandt et mere alvorligt problem. Problemet bestod i, at Excovery ikke altid håndterede sikkerhedskopiering af åbne filer korrekt. Dette betød, at i visse tilfælde, hvor en fil var åbnet i et program, imens Excovery foretog en sikkerhedskopiering, ville sikkerhedskopieringen stoppe, når Excovery forsøgte at kopiere den åbne fil. Forekom fejlen måtte brugeren enten manuelt lukke Excovery ned, eller lukke den åbne fil, hvilket ville gøre det muligt for Excovery at fuldføre sikkerhedskopiering. I Excovery 2.07 har vi fået løst problemet sådan, at Excovery vil springe filer over som er utilgængelige. Selvom Excovery kan springe nogle filer over betyder dette dog ikke, at der ingen sikkerhedskopi er af filerne, tværtimod vil Excovery beholde eventuelle eksisterende udgaver af filerne i sikkerhedskopien, sådan at filerne kan gendannes, men dog i en ældre udgave. Dette er for øvrigt i forvejen praksis i Excovery, hvis en fil er utilgængelig under sikkerhedskopieringen, eller hvis en fil ikke kan åbnes.

Da en opdatering af Excovery programmet var nødvendigt for at løse det ovenstående problem har vi samtidig brugt muligheden for at få rettet en række andre fejl. Fejlene har for det meste haft at gøre med Excoverys brugergrænseflade og har dermed været af kosmetisk betydning.

Den nye udgave af Excovery kan enten hentes via hjemmesiden eller hentes igennem den automatiske opdatering af Excovery.Gå til nyhedsoversigten