Om virksomheden
Nyheder
Pressemeddelelser
Excovery version 1.05

Saturday, April 08, 2006


Excovery programmet er nu blevet frigivet i en version 1.05. Der er tale om en mindre opdatering af systemet som primært har drejet sig om at afpudse nogle af hjørnerne i programmet, hvor det har vist sig, at der var nogle mindre uhensigtsmæssigheder.

Den mest omsiggribende ændring er i klientens håndtering af krypteringsnøgler og krypteringskoder. I de tidligere versioner var det kun krypteringsnøgler, som blev gemt i jobfilen på brugernes harddisk. Denne funktion er blevet udvidet sådan at krypteringskoder nu også gemmes. Fordelen ved dette er, at automatisk opdatering af backup nu også kan anvendes når backupen er beskyttet af en krypteringskode. Samtidig med denne ændring er klienten blevet gjort bedre til at håndtere de situationer hvor krypteringsnøglen eller krypteringskoden mangler i jobfilen.

I den nye klient er vinduet til udvælgelse af filer til backup blevet ændret sådan at den samlede størrelse af de valgte filer bliver vist. Dette er til stor nytte når der udvælges filer til en backup. Med størrelsen af de valgte filer vist direkte i programmet er det nemt at holde øje med, hvor meget backupplads det er nødvendigt at have.

I opdateringen er der yderligere blevet rettet en række mindre fejl. De fleste af disse har været af kosmetisk betydning.Gå til nyhedsoversigten