Hjælp
Hent udskrifts venlig udgave

Guide - Sådan opretter du en backup

Varighed: ca. 15 min


Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed. Guiden tager udgangspunkt i at du allerede har installeret Excovery på din computer.


Trin 1 – Start Excovery

Det første trin i processen er at starte Excovery programmet. Fra Start menuen i Windows, vælg Alle programmer / Excovery / Excovery.


Loginvinduet i Excovery 3.0

Som det første skal du logge på backupsystemet. Dette gør du med dit kundenummer og din adgangskode. Kundenummeret og adgangskoden har du fået tilsendt i en email da du oprettede dig som kunde. Indtast dem i felterne og klik på ok.


Hovedvinduet i Excovery før oprettelsen af en backup

Efter at have logget på systemet kommer du til hovedvinduet i Excovery. Dette er stedet hvor du vælger hvad du vil foretage dig i Excovery. Vælg Opret sikkerhedskopi for at oprette en ny backup.


Trin 2 – Valg af mapper og filer

Som det første i oprettelsen af din sikkerhedskopi skal du have markeret hvilke mapper og filer der skal indgå i din backup.


Valg af mapper og filer til din backup i Excovery

Du tilføjer en mappe eller fil til din backup ved at klikke på den firkantede kasse ud for mappen eller filen. Når der er et sort flueben i kassen betyder det at mappen eller filen kommer med i din backup. Når fluebenet sættes på en mappe vil alle undermapper og filer i mappen automatisk blive medtaget i din backup.


Mapper kan også være markeret med et gråt flueben. Et gråt flueben på en mappe indikere at mappen indeholder undermapper eller filer som medtages i backuppen.


Efterhånden som du vælger mapper og filer kan du i nederste højre hjørne følge med i hvor meget din backup kommer til at fylde. Du skal være opmærksom på at dette tal ikke må overstige størrelsen på din backupløsning. Sker dette vil Excovery ikke oprette din backup. Hvis din backup bliver for stor kan du enten fravælge nogle mapper eller filer, eller også kan du skifte til en større backupløsning.


Når du har valgt de mapper og filer som skal indgå i din backup klikker du på Næste.


Trin 3 - Databeskyttelse

Som det næste skal du indstille sikkerhedsniveauet for databeskyttelsen af din backup.


Valg af sikkerhedsmetode til din backup i Excovery

Databeskyttelses formål er at sikre, at andre ikke kan få adgang til de data du har liggende i din backup. I praksis fungere databeskyttelsen ved at din backup er krypteret.


Excovery understøtter flere forskellige krypteringsalgoritmer. Den mest sikre at disse algoritmer er TDEA, eller Triple Data Encryption Algorithm. TDEA krypteringsalgoritmen vil være valgt som standard når du opretter en ny sikkerhedskopi.


Som grundlag for krypteringen benyttes enten en sikkerhedsnøgle eller en sikkerhedskode. Sikkerhedsnøglen og sikkerhedskoden anvendes af Excovery som krypteringsnøgle til den valgt krypteringsalgoritme.


Databeskyttelse med sikkerhedsnøgle

En sikkerhedsnøgle er en række tal og bogstaver som tilsammen danner en unik nøgle som Excovery kan anvende som krypteringsnøgle ved kryptering og dekryptering af din backup.


For at anvende en sikkerhedsnøgle til sikringen af din backup skal du vælge Beskyt med nøgle i Data beskyttelse feltet. Skift derefter til fanebladet Sikkerhedsnøgle.


Opsætning af backup sikkerhedsnøgle i Excovery

Klik på Genere ny nøgle. Excovery vil herefter generere en unik sikkerhedsnøgle til din backup. Denne process kan tage et kort stykke tid hvor Excovery ikke svare, eller reagere på klik.


Vigtigt: Når du anvender en sikkerhedsnøgle til beskyttelse af din backup, er det vigtigt at du opbevarer en kopi af sikkerhedsnøglen et forsvarligt sted. Sikkerhedsnøglen er nødvendig for at kunne genskabe data, og ved genskabelse af data skal sikkerhedsnøglen i visse tilfælde indtastes. Det er derfor vigtigt, at du ikke mister nøglen. Uden den kan du IKKE genskabe dine data.


Excovery har indbygget to funktioner som kan hjælpe dig med at opbevare sikkerhedsnøglen.


Du kan enten udskrive sikkerhedsnøglen og opbevare den et sikkert sted, som f.eks. hos familie, venner eller i en bankboks. Eller du kan have en udskrift af sikkerhedsnøglen i din pung.


Det er også muligt at gemme sikkerhedsnøglen i en sikkerhedsnøglefil, f.eks. på en USB-nøgle, som så kan opbevares et sikkert sted, f.eks. et af de ovennævnte steder.


Data beskyttelse med sikkerhedskode

En sikkerhedskode er en kode du selv vælger. Den kan indeholde både tal, bogstaver og specialtegn. Sikkerhedskoden skal som minimum være på 4 tegn, men for at opnår en god sikkerhed bør du anvende flere tegn (minimum 8 tegn anbefales).


Opsætning af backup sikkerhedskode i Excovery

For at anvende en sikkerhedskode til sikringen af din backup skal du vælge Beskyt med sikkerhedskode i Data beskyttelse feltet på Data beskyttelses fanebladet. Skift derefter til fanebladet Sikkerhedskode.


Indtast din valgte sikkerhedskode i felterne Sikkerhedskode og Gentag sikkerhedskoden.


Vigtigt: Når du anvender en sikkerhedskode til beskyttelse af din backup, er det vigtigt at du kan huske din sikkerhedskode. Sikkerhedskoden er nødvendig for at kunne genskabe data, og ved genskabelsen af data skal sikkerhedskoden i visse tilfælde indtastes. Det er derfor vigtigt, at du ikke glemmer koden. Uden den kan du IKKE genskabe dine data.


For at hjælpe dig selv med at huske sikkerhedskoden kan det være nyttigt at du skriver sikkerhedskoden ned på et stykke papir, og opbevarer papiret et forsvarligt sted, som f.eks. hos familie, venner eller i en bankboks. Eller du kan gemme papiret med sikkerhedskoden i din pung.


Trin 4 - Automatisk kopiering


Indstillingsmuligheder for automatisk opdatering i Excovery

Som det næste i oprettelsen af din backup har du mulighed for at indstille Excovery til automatisk opdatering af din backup. Med funktionen aktiveret vil Excovery på fastlagte tidspunkter automatisk opdatere din backup helt uden indblanding fra brugeren af computeren.


Du har mulighed for at vælge om din backup automatisk skal opdateres månedligt, ugentligt eller dagligt. For alle de tre muligheder kan du vælge på hvilket tidspunkt af dagen opdateringen skal finde sted. Ved månedlig opdatering kan du yderligere vælge hvilken dag på måneden opdateringen skal findes sted. Ved ugentlig opdatering kan du vælge hvilken ugedag opdateringen skal finde sted.


Hvis din computer er slukket på det tidspunkt hvor den automatiske opdatering skulle ske, så kan Excovery automatisk lave opdateringen næste gang computeren tændes. Denne indstilling aktiveres ved at sætte en markering i boksen for Opdatere ved opstart, hvis sidste planlagte tidspunkt er overskredet. Hvis markeringen fjernes fra boksen vil Excovery blot ignorer den automatiske opdatering for de tidspunkter hvor computeren er slukket.


Uanset om du vælger af aktivere eller fravælger den automatiske opdatering, så kan du altid manuelt opdatere din backup fra hovedvinduet i Excovery.


Trin 5 - Rapportering

Excovery har indbygget en rapporteringsfunktion så du kan modtage en email når din backup er blevet opdateret eller en email periodisk omkring status af din backup.


Indstillingsmuligheder for rapportering omkring backup status i Excovery

Hvis du vil modtage en email når din backup er blevet opdateret skal du sætte en markering ud for Send rapport omkring sikkerhedskopiring til email. Når du har slået rapporteringen til kan du vælge hvilken type rapport du vil modtage.


Den mest enkele form for rapport er indstillingen Ingen angivelse af filer eller status for filer. Denne rapport inkludere kun tidspunktet for sidste opdatering, antallet af filer i sikkerhedskopien og størrelsen af sikkerhedskopien.


Indstillingen Angivelse af alle filer hvor kopieringen fejlede, indeholder de samme informationer som den ovennævnte rapport, men også en liste over de filer som ikke kunne kopieres til den nye sikkerhedskopi.


Indstillingen Angivelse af alle filer i sikkerhedskopi og status for kopiering, indeholder de samme information som den første rapport, men også en liste over alle filer i sikkerhedskopien samt status for filerne.


Den periodiske rapportering i Excovery aktiveres ved at vælge Send periodisk rapport omkring tilstand af sikkerhedskopi. Denne rapportering indeholder information omkring tidspunktet for sidste opdatering af sikkerhedskopien, antal filer og størrelse af sikkerhedskopien. Du kan indstille hvor ofte du modtager den periodiske opdatering, ved at ændre på indstillingerne under Send periodisk rapport omkring tilstand af sikkerhedskopi. Du kan enten vælge at modtage rapporten månedligt, ugentligt eller dagligt. Ved en månedlig rapport kan du vælge hvilken dag i måneden rapporten skal sendes. Ved ugentlig rapport kan du vælge hvilen dag på ugen rapporten skal sendes.


Som standard vil email rapporteringerne blive sendt til den email du har angivet ved oprettelsen af din Excovery backupløsning, men du kan også være en anden email adresse ved at klikke på Avanceret.


Advanceret indstillingsmuligheder for rapportering omkring backup status i Excovery

Trin 6 – Kopiering af filer

Som det sidste i oprettelsen af din backup skal de mapper og filer som indgår i din backup kopieres til serveren. Du starter kopieringen ved at klikke på Start kopiering.


Opsummering af din backup i Excovery

Excovery opretter nu din backup på serveren og kopiere dine mapper og filer til serveren.


Kopiering af mapper og filer til Excovery serveren

Når Excovery er færdig med kopieringen fremvises der en opsummering af hvordan kopieringen er forløbet. Klikke på Ok.


Opsummering af endt kopiering af mapper og filer til Excovery serveren

Du er nu færdig med oprettelsen af din backup. Dermed vil du nu til enhver tid kunne genskabe dine filer fra din backup hvis du får behov for det. Husk dog at din backup skal holdes opdateret. Hvis du valgte ikke at slå den automatiske opdatering til så skal du selv sørge for jævnligt at starte en opdatering. Du kan til en hver tid kontrollere hvor gammel din backup er ved at starte Excovery. I hovedvinduet står det angivet hvornår din backup sidst er blevet opdateret.


Hovedvinduet i Excovery efter oprettelsen af en backup