Sikkerhedskopiering

Opbevaring af backup


Før en backup kan sikre dine data, skal du først sikre at du opbevare din backup ordentlig. Det er nemlig ikke helt ligegyldig hvordan en backup opbevares. Det er i virkeligheden meget simpelt. Hvis du vil kunne bruge din backup, så skal du være sikker på at den ikke lider samme skæbne som dine oprindelige data.


Denne artikel vil opridse tre forskellige kategorier af beskyttelse. Disse kategorier er ubeskyttet, anvendelsesbeskyttelse og fysisk beskyttelse. Det vil for hver af kategorierne blive beskrevet hvordan beskyttelsen opnås og hvad den beskytter imod. Beskrivelserne af beskyttelseskategorierne vil tage udgangspunkt i truslerne som er beskrevet i artiklen "Hvad beskytter en backup imod".


Ubeskyttet:

En ubeskyttet backup dækker kun imod to trusler, nemlig sletning af filer og harddiskfejl. En ubeskyttede backup kunne være en backup som er placeret på en anden harddisk i den samme computer. Det er vigtigt i denne sammenhæng at være opmærksom på at der skal være to fysiske harddiske i computeren. Hvis der kun er en harddisk, så vil de oprindelige data og backup være placeret på den samme harddisk. Derved vil din backup ikke beskytte imod harddiskfejl.


Som navnet antyder så er en ubeskyttet backup meget sårbar. Dette skylds at din backup altid kan tilgås fra computeren. Det vil sige at hvis du f.eks. bliver angrebet af ransomware, så vil dine backup også kunne blive krypteret af ransomware programmet.


Anvendelsesbeskyttelse:

En bedre beskyttelse vil opnås ved at have en anvendelsesbeskyttet backup. For at opnå en anvendelsesbeskyttelse skal du opbevare din backup på et medie som er frakoblet din computer. Et eksempel kunne være på en DVD. Fidusen er at under normal brug kan din backup ikke tilgås fra computeren, og ransomware kan dermed ikke slette eller overskrive din backup. Anvendelsesbeskyttelsen dækker altså imod ransomware, virus og orme, men samtidig også truslerne som den ubeskyttede backup dækker.


Fysisk beskyttelse:

Den bedste beskyttelse af en backup er en fysisk beskyttelse. Dette vil sige at din backup bliver opbevaret langt væk fra din computer, helst uden for din bopæl, f.eks. hos nogle venner. Ved at opbevare din backup fysisk separeret fra din computer, vil din backup udover truslerne dækket af en anvendelsesbeskyttet backup, også kunne sikre imod brand, indbrud og tyveri. At der skal være en fysisk separation for at beskytte imod f.eks. indbrud skyldes at en tyv kan rende med både computer og backup. Dette kunne f.eks. ske hvis din backup er på en DVD som ligger ved siden af computeren. Af de tre beskyttelseskategorier er den fysiske beskyttelse langt at fortrække, da den som den eneste dækker alle trusler.


Som en sidste ting vil vi gøre dig opmærksom på en detalje omkring beskyttelse af dine backup. Bruger du f.eks. en ekstern harddisk til din backup, så vil den selvsagt være forbundet til din computer når du skal opdatere din backup. Dette betyder at selv om du normalt har en fysisk beskyttelse af din backup, så vil din backup være ubeskyttet under selve opdateringen. Så bliver du f.eks. angrebet af en ondsindet virus imens opdateringen er undervejs, så vil den kunne have adgang til din backup. En måde dette kan løses er ved at have to harddiske som skiftevis opdateres. Derved vil en fysisk beskyttelse altid kunne opretholds for mindst den ene af harddiskene.Du kan læse mere om sikkerhedskopiering på vores sikkerhedskopieringsside eller om Excovery backupløsningen på produktsiden.